Sägerei Anton Broch

19001900

Bäbi-Hütte Frau SchweglerBäbi-Hütte Frau Schwegler

Sägerei Anton Broch um 1900Sägerei Anton Broch um 1900

Liegenschaft Anton BrochAnton Broch

Anton Broch, mitte Johann Gassmann, rechts Anton BrochAnton Broch, mitte Johann Gassmann, rechts Anton Broch

Situationsplan Wasserwerk-Anlage Anton Broch Situationsplan Wasserwerk-Anlage Anton Broch 14. 10. 1898

Längenprofil Wasserwerk-Anlage Anton Broch
Längenprofil Wasserwerk-Anlage Anton Broch 14. 10. 1898